mot välmåga med massage

line decor
   Shiatsu är i full kraft också i dag,                                 OKolo - välmående
line decor
 
 
                      

 
Shiatsu är

en form av kroppsterapi, som har hamnat till västerländerna från Japan. Det grundar sig på samma principer som akupunkturen, nämligen den traditionella kinesiska medicinen. Enligt dess principer tänker man att livsenergin (Ki) strömmar genom kroppen i speciella energikanaler, sk. meridianer. Som vårdmetod leder shiatsu sitt ursprung i flera tusentals år bakåt i tiden och den har överlevt ända till vår tid.

I stället för nålarna som används inom akupunkturen består shiatsuterapeutens verktygsarsenal av tummarna, fingrarna, handflatorna, knäna, fötterna - samt den empatiska attityden. Terapeuten trycker, sträcker och masserar kroppen längs meridianerna och på punkterna (tsubo) vid dem. Sålunda syftar man på att öppna och återuppliva den antingen blockerade eller avslagna rörelsen av kroppens energi, i dess olika former.

Shiatsu förekommer i olika varianter, likaså som de andra vårdmetoderna. Varenda terapeut har en tendens att utveckla sin egen vårdstil som återspeglar utövaren och hennes/hans erfarenhet och livshållning. Själva shiatsubehandlingen böjer sig också till en personlig form enligt de behov, som mottagaren visar sig ha.

 

 
 

 

Shiatsu passar alla åldrar.

Shiatsu har inte meningen att ersätta
läkarvården.


Shiatsu passar nästan alla. Om du har blivit diagnoserad med en allvarlig sjukdom eller om du har just tillfrisknat från en, bör du nämna saken i samband med tidsbeställning för shiatsu. I fall av cancersjukdomar rekommenderas shiatsu ej i sjukdomens aktiva stadium.

 

 

    Hemsidan hos Vvebhotellit.com   Hampspinnareg. 5 A 2   20100  Åbo    Kulttuuriosuuskunta Komeetta yTun:1091000-8