mot välmåga med massage

line decor
   Någon slappnar av med hjälp av Shiatsu i dag,                                          OKolo - välmående
line decor
 
 
                      

 
Shiatsu är avkopplande

men, enligt erfarenhet, men balanserar också det autonomiska nervsystemet samt kroppens vätske- och energiströmmar. Shiatsu tycks även stimulera de stora inre organerna och stöda körtlarna i hormonernas över- eller underproduktionsproblem. Det påverkar i cellernas metabolism och därmed accelererar kroppens utrensning. Man får ofta se inverkan på känslonivån: efter massagen kan starka reaktioner dyka upp - från tårar till sipprande munterhet. Glömda minnesbilder eller omedvetna känslor kan krypa fram; reaktionernas starkhet är dock mycket subjektivt.

Musklarna brukar oftast öka sin flexibilitet och värkarna minskas i sammanhang med shiatsu; då kan man erfara frossor eller värme inom kroppen. Folk har upplevt förbättring i ledrörligheten och lindring av ledsmärtor ofta redan efter den första shiatsubehandlingen. Avlägsnandet av känsloslagg kan orsaka att du känner dig först förbryllad eller sömnig efter behandlingen. Dessa symptomer fösvinner någorlunda snabbt och ersätts med inströmmande pigghet och energi.

Flera behandlingsgånger efter varann med några dagars paus i mellan kan ge en bra vårdeffekt. I fortsättningen kan behandlingarnas mellanrum förlängas enligt behov. Själv kan du stärka effektiviteten av shiatsu genom att rikta dina livsstil mot en hälsosammare diet och stärkande motion. Efter shiatsubehandlingen upptäcker du möjligen att positivt tänkande lyckas lättsammare är förut.


 

Shiatsu effektiverar ämnesomsättningen.

Shiatsu kan lindra värk i musklarna.

 

 

 

 

    Hemsidan hos Vvebhotellit.com   Hampspinnareg. 5 A 2   20100  Åbo    Kulttuuriosuuskunta Komeetta yTun:1091000-8